FAQ – Mag ik rijden als ik autisme heb?


Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. Meer informatie over het formulier Eigen verklaing krijgt u van uw rijinstructeur.

Direct langs een specialist bij een autismespectrumstoornis (ASS)

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u – alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs – direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet u hier voor doen?

Waarom zijn er normen bij Autismespectrum?

Personen met een Autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS) hebben een ontwikkelingstoornis van de zogenoemde hogere hersenfuncties. Dit uit zich in het bijzonder op drie gebieden: stoornis in de omgang met anderen, stoornis in de communicatie en stoornis in het verbeeldend vermogen. Problemen om samenhang van zaken te onderkennen, problemen met planning en flexibiliteit en problemen met je inlevingsvermogen kunnen een negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben. Uit onderzoek in de simulator is dat ook gebleken. Daarnaast heeft de meerderheid van personen met ASS ook nog een bijkomende psychische stoornis, zoals depressie of angst en gebruiken ze rijgevaarlijke medicijnen.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ASS?

U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de medisch specialist blijkt dat de problemen met planning en waarneming niet al te groot zijn, bijkomende risico’s als depressies en angsten ook geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist een checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid kijken wij naar uw Eigen verklaringinformatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ASS. U wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Personen met ASS kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dat betekent dat er dan met betrekking tot ASS nooit meer een herkeuring door een onafhankelijke specialist nodig is. Bij twijfel kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een in de tijd beperkt rijbewijs moeten bij de volgende aanvraag wel altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

 

Wanneer moet ik een rijtest doen?

De eerste keer dat iemand met ASS een aanvraag doet bij het CBR volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Wat wordt er tijdens de rijtest beoordeeld?
De rijtest is géén rijexamen. De deskundige van het CBR beoordeelt of uw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van het voertuig. Ook wordt bekeken of u zelfstandig en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Wanneer u een autisme spectrum stoornis heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

  • Automatiseren van handelingen: op geautomatiseerd niveau de auto bedienen en besturen, zodat u voldoende aandacht overhoudt om het verkeer om u heen te beoordelen;
  • Verdeelde aandacht: het verdelen van uw aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen, ook in complexere situaties;
  • Besluitvorming: het nemen van weloverwogen beslissingen, zonder dat u het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt.
  • Voorspellen van gedrag van anderen: het gedrag van andere weggebruikers voorspellen en hier veilig op reageren.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?
U moet op een zelfstandige manier kunnen rijden, waarbij naast de bediening van het voertuig uw aandacht ook uitgaat naar het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. Het advies is daarom om de rijtest te doen na ongeveer 20 uur rijles.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?

Nee. Bij ASS is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Autisme en het rijbewijs

» Download PDF

Helpt je op weg naar je vrijheid

Rijschool Thomas

Onze contact gegevens

Adres:
Botter 73
3751 ZC Bunschoten

Email:
auto@rijschoolthomas.com

Telefoon:
06 – 108 25 125

rijles gebied rijschool thomas

Contactformulier