FAQ – Mag ik rijden als ik ADHD of ADD heb?


Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. Meer informatie over het formulier Eigen verklaing krijgt u van uw rijinstructeur.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u – alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs – direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet u hier voor doen?

Waarom zijn er normen bij ADHD en ADD?

Personen met ADHD en ADD hebben last van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan.
Aandacht en concentratie zijn van belang voor veilige verkeersdeelname en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op veilig besturen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeerovertredingen maken of betrokken zijn bij ongelukken. Het is gelukkig zo dat medicijnen daar vaak verbetering in brengen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij ADHD heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring bij een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHD of ADD?

U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en drugsmisbruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Eigen verklaringinformatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHD bij volwassenen. U wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Personen met ADHD of ADD kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dat betekent dat er dan nooit meer een herkeuring door een onafhankelijke specialist nodig is. In twijfelgevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsverlenging altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

Wanneer moet ik een rijtest doen?

De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een rijexamen aanvraagt volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Wat wordt er tijdens de rijtest beoordeeld?
De rijtest is géén rijexamen. De deskundige van het CBR beoordeelt of uw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van het voertuig. Ook wordt bekeken of u zelfstandig en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Wanneer u ADHD/ADD heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

  • Volgehouden aandacht: goed geconcentreerd blijven gedurende de gehele rijtest;
  • Gerichte aandacht: het scheiden van de belangrijke zaken van de minder belangrijke zaken;
  • Verdeelde aandacht: het verdelen van uw aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen, ook in complexere situaties;
  • Besluitvorming: het nemen van weloverwogen beslissingen, zonder dat u het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?
U moet op een zelfstandige manier kunnen rijden, waarbij naast de bediening van het voertuig uw aandacht ook uitgaat naar het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. Het advies is daarom om de rijtest te doen na ongeveer 20 uur rijles.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?

Nee. Bij ADHD of ADD is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

168

ADHD en het rijbewijs

» Download PDF

Helpt je op weg naar je vrijheid

Rijschool Thomas

Onze contact gegevens

Adres:
Botter 73
3751 ZC Bunschoten

Email:
auto@rijschoolthomas.com

Telefoon:
06 – 108 25 125

rijles gebied rijschool thomas

Contactformulier